Visinu troškova obuke i polaganja ispita iz stava 7 ovog člana utvrđuje Privredna komora uz saglasnost Ministarstva. Ovaj zakon ne primjenjuje se na prevoz koji se obavlja vozilima Vojske Crne Gore i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Vrsta prevozaZa ove vrste selidbi u zavisnosti od količine stvari, na raspolaganju su nam kamionski i kombi prevoz. Prevoz i selidbe Crna Gora je usluga koju obavljamo uspešno godinama u skladu sa potrebama klijenata.

U toku obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana sa spiskom putnika ovjerenim od strane prevoznika i korisnika prevoza. Izuzetno od stava 1 ovog člana, na mjestima ulaska putnika u skladu sa redom vožnje gdje nema organizovane prodaje voznih karata, prevoznik vozne karte prodaje i u autobusima. Saglasnost iz stava 4 ovog člana mora se nalaziti u autobusu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Linijski gradski i prigradski prevoz putnika prevoznik obavlja samo na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje od nadležnog organa lokalne uprave. Zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave za licence iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona. Stručno osposobljavanje i ispit o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana sprovodi Privredna komora i izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom ili unutrašnjem drumskom saobraćaju.

px’/>

https://taxi-travel.me/

Trabalhe Conosco