Licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju i dozvole za međunarodni prevoz putnika i tereta koje su izdate do stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdate. Nadležni organ lokalne uprave vrši nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na javni prevoz putnika i prevoz za sopstvene potrebe u gradskom i prigradskom, linijskom i vanlinijskom saobraćaju, kao i javni prevoz tereta i auto taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ lokalne uprave na čijoj teritoriji pravno lice, preduzetnik kombi prevoz crna gora ili fizičko lice, koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe ima sjedište ili prebivalište. Domaći prevoznik koji obavlja međunarodni linijski prevoz putnika, dužan je da objavi početak obavljanja međunarodnog prevoza na određenoj liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza putem elektronskih ili štampanih medija. Stvarno sjedište, odnosno prebivalište prevoznika koji obavlja prevoz iz stava 2 ovog člana, mora se nalaziti na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza ili auto taksi prevoza.

px’/>

https://taxi-travel.me/

Trabalhe Conosco